தி ஜானகிராமன் சொன்ன மாதிரி சில பேர் கலையை வெளிப்படுத்தும் போது தெய்வத்தை கண்டுவிட்டாற்போல் தோன்ற மியூசிக் இது .

‘Kala Djula’ is the new digital only single from Ali Farka Toure & Toumani Diabate, taken from their forthcoming album ‘Ali and Toumani’. The follow up to th…
Advertisements