பாட்டாடா எழுதறீங்க, இதுல கவிஞர்னு வேற சொல்லிக்கிறீங்க!! இந்த பாட்டு மாதிரி எழுத உங்களுக்கு அம்பது வருஷம் கூட ஆகலாம், இல்ல எழுத முடியாமக் கூட போகலாம் .லவ் பத்தி சாங் எழுதினா இப்டி எழுதணும், இல்லாட்டி நடிக்கப் போய்டுங்க

Lady came from Baltimore,
All she wore was lace.
She didn’t know that I was poor,
She never saw my place.
I was there to steal her money,
Take her rings and run.
Then I fell in love with the lady,
Got away with none.

The lady’s name was Susan Moore,
Her daddy read the law.
She didn’t know that I was poor,
And lived outside the law.

Her daddy said, I was a thief
And didn’t marry her for love.
I was Susan’s true belief
Married her for love.

I was there to steal her money,
To take her rings and run.
Then I fell in love with the lady
Got away with none.

The house she lived in had a wall
To keep the robbers out.
She’d never stop to think at all
If that’s what I’m about.

I was there to steal her money
Take her rings and run.
Then I fell in love with the lady
Got away with none.

Tim Hardin & Twiggy – The Lady Came From Baltimore
Advertisements